Metamorfní „Motýlí“ terapie

Metamorfní Technika (MT)

je hluboká a zároveň jednoduchá a příjemná metoda s trvalými účinky pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura – matrice budoucí lidské bytosti. Tyto bloky nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem a blokují a omezují náš přirozený stav bytí, osobní potenciál a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

Uvolnění bloků zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost. MT nemá vedlejší účinky.

Co Metamorfní Technika umožňuje?

  • Jednoduše uvolnit citové, duševní a emocionální bloky a stresy pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vašich schopností a tvořivosti.
  • Využít vlastního potenciálu a podpořit vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě.,
  • Najít odvahu, sebe-důvěru a sebe-lásku pro to být sebe-vědomou jedinečnou bytostí.

Co se děje díky aplikaci MT?

  • Přeměňuje životní vzorce.
  • Navrací stav člověka do jeho plného potenciálu zdraví, životní energie a schopností.
  • Podporuje vyladění vztahu k sobě, vztahů s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních).
  • Harmonizuje psychické, emocionální a fyzické zdraví.

Lidé ve svém plném potenciálu mají rychlejší vývoj a hlubokou sebedůvěru, vyšší IQ, jsou empatičtí, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, loajální, milující, soustředění a uvědomělí.

Na jakých částech těla se při masáži pracuje?

CHODIDLA – jsou symbolem pohybu.
Jejich ošetření metamorfní technikou nastartuje vnitřní změny, které se následně projeví na našem životním způsobu pohybu vpřed.

RUCE – jsou symbolem akce.
Ošetření metamorfní technikou ovlivňuje naši schopnosti reagovat na životní změny a vyjádření sebe sama.

HLAVA – je centrem myšlení a plánování.
Ošetření metamorfní technikou pozitivně ovlivní naši schopnost myslet, řídit náš život a být iniciativní.

MT se provádí maximálně 1 x za týden, aby naše mysl a energetický systém byl schopen přijmout změny. Jinak by docházelo k vnitřnímu chaosu.
MT je vhodné opakovat 8 – 10 x, aby mohlo dojít k přenastavení vzorů a navrácení životní energie do plného potenciálu.  MT je velmi relaxační a příjemná záležitost.